Khẩu trang

Kit test nhanh Covid-19

Khẩu trang y tế cao cấp Khánh An (xanh) hộp 50 cái

Hộp 50 cái

30.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 17 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Khẩu trang y tế OK Mask 4D (trắng) gói 6 cái

Gói 6 cái

17.000 đ

Đã bán 2 gói

Kit test nhanh Covid-19

Khẩu trang 4 lớp AMI ECO MASK (đen) hộp 50 cái

Hộp 50 cái

22.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 15 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Khẩu trang 4 lớp AMI ECO MASK (trắng) hộp 50 cái

Hộp 50 cái

25.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 15 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Khẩu trang 4D Ami Mask KF94 gói 10 cái

Gói 10 cái

6.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 15 gói

Kit test nhanh Covid-19

Mặt nạ giọt bắn 1 cái

1 cái

15.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 13 cái

Kit test nhanh Covid-19

Kính chắn giọt bắn Face Shield 1 cái

1 cái

8.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 12 cái

Kit test nhanh Covid-19

Khẩu trang 3 lớp Kirei Mask hộp 10 cái

Hộp 10 cái

45.000 đ

Đã bán 14 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Khẩu trang 4 lớp AMI ECO MASK (xám) hộp 50 cái

Hộp 50 cái

22.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 13 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Khẩu trang 3D MASK MONJI hộp 50 cái

Hộp 50 cái

45.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 12 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Khẩu trang y tế N95 Cửu Long hộp 10 cái

Hộp 10 cái

30.000 đ - 70.000 đ

Đã bán 13 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Khẩu trang 5D Mask Nam Anh (trắng) hộp 20 cái

Hộp 20 cái

10.000 đ - 44.000 đ

Đã bán 12 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Khẩu trang y tế 4 lớp Mask Care Samaki Power (trắng) hộp 50 cái

Hộp 50 cái

34.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 11 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Khẩu trang 5D Mask Nam Anh (trắng) hộp 10 cái

Hộp 10 cái

15.000 đ - 22.000 đ

Đã bán 8 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Khẩu trang y tế 4 lớp Usasen 95 hộp 10 cái

Hộp 10 cái

25.000 đ - 33.000 đ

Đã bán 10 hộp