Thiết bị y tế

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh Biocredit Covid-19 Ag Test hộp 20 bộ kit

29.000 đ - 135.000 đ

Đã bán 893 bộ kit

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Cao dán giảm đau SALONPAS hộp 24 gói x 10 miếng

11.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 113 gói

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh Humasis COVID-19 Ag Test hộp 25 kit

30.000 đ - 125.000 đ

Đã bán 162 bộ kit

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán giữ nhiệt Salonpas Jikabari hộp 8 miếng

16.500 đ - 25.000 đ

Đã bán 49 miếng

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Nước muối Cửu Long Natri clorid 0.9% chai 1000ml

9.000 đ - 21.460 đ

Đã bán 696 chai

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Rơ lưỡi Đông Fa 3 con nai hộp 5 cái

1.500 đ - 27.500 đ

Đã bán 167 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh COVID-19 Labnovation hộp 20 bộ kit

8.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 624 bộ kit

XEM CHI TIẾT