Nội tiết tố

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Medrol 16mg hộp 30 viên

4.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 2294 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Medrol 4mg hộp 30 viên

1 đ - 8.000 đ

Đã bán 96 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Mekocetin hộp 100 viên

250 đ - 6.000 đ

Đã bán 1216 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc Sinil Betamethasone Tabs. hộp 1 lọ 1000 viên

1.000 đ - 2.000 đ

Đã bán 892 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dexamethasone 0.5mg Mekophar hộp 1 lọ 500 viên

1.000 đ - 2.000 đ

Đã bán 658 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm METHYLPRED-NIC 4mg hộp 30 viên

1.200 đ - 5.000 đ

Đã bán 553 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm VIMETHY hộp 5 vỉ x 10 viên

3.500 đ - 10.000 đ

Đã bán 560 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Metasone hộp 100 viên

500 đ - 5.330 đ

Đã bán 490 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT