Miếng dán các loại

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Cao dán giảm đau SALONPAS hộp 24 gói x 10 miếng

11.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 113 gói

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán giữ nhiệt Salonpas Jikabari hộp 8 miếng

16.500 đ - 25.000 đ

Đã bán 49 miếng

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt SAKURA hộp 3 gói x 2 miếng

15.000 đ - 18.000 đ

Đã bán 1 gói

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dán hạ sốt Fever - kids hộp 3 gói x 2 miếng

12.000 đ - 17.000 đ

Đã bán 29 gói

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Cao dán Fujisip Cool hộp 10 gói

11.000 đ - 27.500 đ

Đã bán 119 gói

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt Doctor Cool hộp 6 miếng

5.000 đ - 17.000 đ

Đã bán 116 miếng

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Túi chườm đá lạnh

40.000 đ - 150.000 đ

Đã bán 21 cái

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Túi chườm nóng lạnh cao su

31.800 đ - 40.000 đ

Đã bán 1 cái

XEM CHI TIẾT