Miếng dán các loại

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán giữ nhiệt Salonpas Jikabari hộp 8 miếng

Hộp 8 miếng

16.500 đ - 25.000 đ

Đã bán 51 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt dành cho trẻ em Koolfever hộp 16 miếng

Hộp 8 gói x 2 miếng

15.000 đ - 26.000 đ

Đã bán 511 gói

Kit test nhanh Covid-19

Cao dán giảm đau SALONPAS hộp 24 gói x 10 miếng

Hộp 24 gói x 10 miếng

12.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 200 gói

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt Aikido Gel Cool Patch hộp 6 miếng

Hộp 3 gói x 2 miếng

38.000 đ - 90.000 đ

Đã bán 167 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt SAKURA hộp 3 gói x 2 miếng

Hộp 3 gói x 2 miếng

13.000 đ - 21.000 đ

Đã bán 370 gói

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt hạ nhiệt hương bạc hà Cooltana Tanaphar hộp 6 miếng

Hộp 3 gói x 2 miếng

12.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 276 gói

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt Lion Hiepita For Child hộp 8 gói x 2 miếng

Hộp 8 gói x 2 miếng

16.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 245 gói

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt Béby Cooling Plaster hộp 16 miếng

Hộp 8 gói x 2 miếng

19.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 31 gói

Kit test nhanh Covid-19

Dán hạ sốt Fever - kids hộp 3 gói x 2 miếng

Hộp 3 gói x 2 miếng

12.000 đ - 17.000 đ

Đã bán 26 gói

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt hạ nhiệt hương dâu Cooltana Tanaphar hộp 6 miếng

Hộp 3 gói x 2 miếng

39.000 đ - 60.000 đ

Đã bán 70 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Cao dán Fujisip Cool hộp 10 gói

Hộp 10 gói x 2 miếng

11.000 đ - 27.500 đ

Đã bán 123 gói

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt Doctor Cool hộp 6 miếng

Hộp 6 miếng

5.000 đ - 17.000 đ

Đã bán 117 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán giữ nhiệt sưởi ấm Hình Chuột Túi túi 10 miếng

Gói 10 miếng

1.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 106 miếng

Kit test nhanh Covid-19

Miếng dán hạ sốt COOLING SHEET APPLE hộp 3 gói x 2 miếng

Hộp 3 gói x 2 miếng

10.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 20 gói

Kit test nhanh Covid-19

Túi chườm đá lạnh

1 cái

40.000 đ - 150.000 đ

Đã bán 12 cái