Xương khớp, gout

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giãn cơ Myonal 50mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.500 đ - 8.000 đ

Đã bán 202 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống co thắt cơ trơn No - spa 40mg hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

940 đ - 5.000 đ

Đã bán 476 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc Sinil Betamethasone Tabs. hộp 1 lọ 1000 viên

Hộp 1 lọ x 1000 viên

1.000 đ - 2.000 đ

Đã bán 892 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giãn cơ Spacmarizine hộp 20 vỉ x 15 viên

Hộp 20 vỉ x 15 viên

1.000 đ

Đã bán 20 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Motilium - M hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

2.200 đ - 4.000 đ

Đã bán 37 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch Daflon 500mg hộp 60 viên

Hộp 4 vỉ x 15 viên

3.500 đ - 12.000 đ

Đã bán 20 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Diclofenac 50 TW25 hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

300 đ - 1.200 đ

Đã bán 265 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Celebrex 200mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

11.800 đ - 390.000 đ

Đã bán 6 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giãn cơ Waisan hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 6.000 đ

Đã bán 39 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị gout Colchicin Traphaco 1mg hộp 20 viên

Hộp 1 vỉ x 20 viên

1.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 9 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị trĩ, suy giãn tĩnh mạch Aescin 20mg hộp 90 viên

Hộp 3 vỉ x 30 viên

2.000 đ - 4.000 đ

Đã bán 193 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm USASOLU-PREDNI 20mg hộp 2 vỉ x 10 viên nén phân tán

Hộp 2 vỉ x 10 viên

2.500 đ - 6.500 đ

Đã bán 170 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị Gout Cocilone 1mg - Brawn hộp 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên

850 đ - 4.000 đ

Đã bán 20 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tăng sức bền mạch máu Rutin-Vitamin C MEKOPHAR hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

550 đ - 2.000 đ

Đã bán 6 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giãn cơ Spasmonavin hộp 20 vỉ x 15 viên

Hộp 20 vỉ x 15 viên

500 đ - 15.000 đ

Đã bán 132 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ