Dụng cụ kiểm tra sức khỏe

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh Biocredit Covid-19 Ag Test hộp 20 bộ kit

29.000 đ - 135.000 đ

Đã bán 893 bộ kit

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh Humasis COVID-19 Ag Test hộp 25 kit

30.000 đ - 125.000 đ

Đã bán 162 bộ kit

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh COVID-19 Labnovation hộp 20 bộ kit

8.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 624 bộ kit

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thuỷ ngân Aurora hộp 12 cái

20.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 180 cái

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thủy ngân Lilika hộp 1 cái

22.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 75 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test cúm AB CerTest Influenza A+B hộp 20 kit

50.000 đ - 120.000 đ

Đã bán 181 bộ kit

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử Omron MC-246 1 cái

105.000 đ - 140.000 đ

Đã bán 34 cái

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử SIKA MT-811 hộp 1 cái

40.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 18 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh GenBody COVID-19 Ag hộp 25 bộ kit

30.000 đ - 120.000 đ

Đã bán 55 bộ kit

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thủy ngân Sika hộp 1 cái

24.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 64 hộp

XEM CHI TIẾT