Dụng cụ kiểm tra sức khỏe

Kit test nhanh Covid-19

Bộ test nhanh SARS-CoV-2 TODA CORONADIAG Ag Covid Test hộp 20 bộ kit

Hộp 20 bộ kit

29.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 444 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thuỷ ngân Aurora hộp 12 cái

Hộp 12 cái

20.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 207 cái

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thủy ngân Lilika hộp 1 cái

Hộp 1 cái

22.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 80 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế thủy ngân Sika hộp 1 cái

Hộp 1 cái

24.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 145 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test cúm AB CerTest Influenza A+B hộp 20 kit

Hộp 20 bộ kit

50.000 đ - 75.000 đ

Đã bán 177 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh Humasis COVID-19 Ag Test hộp 25 kit

Hộp 25 bộ kit

30.000 đ - 60.000 đ

Đã bán 130 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh Humasis Covid-19 Ag Home Test hộp 25 bộ kit

Hộp 25 bộ kit

60.000 đ

Đã bán 139 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử SIKA MT-811 hộp 1 cái

Hộp 1 cái

25.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 18 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh kháng nguyên Asan Easy Test COVID-19 Ag hộp 25 bộ kit

Hộp 25 bộ kit

35.000 đ - 150.000 đ

Đã bán 6 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Que thử ma túy Quick Test DOA Multi 5 Drug (Amvi) hộp 15 test

Hộp 15 bộ kit

75.000 đ

Đã bán 97 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử Omron MC-246 1 cái

1 cái

105.000 đ - 138.000 đ

Đã bán 34 cái

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh OnSite COVID-19 Ag Rapid Test hộp 20 bộ kit

Hộp 20 bộ kit

39.000 đ - 99.000 đ

Đã bán 65 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test ma túy BaseChek hộp 10 test

Hộp 10 bộ kit

65.000 đ - 70.000 đ

Đã bán 68 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh Biocredit Covid-19 Ag Test hộp 20 bộ kit

Hộp 20 bộ kit

32.000 đ - 42.000 đ

Đã bán 54 bộ kit

Kit test nhanh Covid-19

Nhiệt kế điện tử Tanako hộp 1 cái

Hộp 1 cái

35.000 đ - 86.000 đ

Đã bán 40 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh GenBody COVID-19 Ag hộp 25 bộ kit

Hộp 25 bộ kit

95.000 đ - 120.000 đ

Đã bán 3 bộ kit