Ung thư, ung bướu

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Prednison 5mg DOMESCO hộp 100 viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 viên

500 đ

Đã bán 11 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Prednison 5mg Tablets MEDIPLANTEX chai 1000

Lọ 1000 viên

2.000 đ

Đã bán 1005 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm METHYLPRED-NIC 4mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 712 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Dexamethason 0.5Mg Thành Nam lọ 500 viên

Lọ 500 viên

1.000 đ - 3.000 đ

Đã bán 718 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tác động lên hệ miễn dịch Cetasone hộp 1 lọ x 100 viên nén

Hộp 1 lọ x 100 viên

1.000 đ - 3.000 đ

Đã bán 425 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc ức chế miễn dịch Imurel 50mg hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 viên

11.500 đ

Đã bán 143 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm ROBMEDRIL 16 hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.800 đ

Đã bán 79 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thylmedi 16mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.500 đ - 6.000 đ

Đã bán 63 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Medexa hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.100 đ - 5.000 đ

Đã bán 61 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Hydrocolacyl (Prednisolon 5 mg) lọ 500 viên

Lọ 500 viên

500 đ - 1.000 đ

Đã bán 12 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Althax 120mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

7.000 đ - 10.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên nén sủi bọt Sovepred hộp 1 chai 30 viên

Hộp 30 viên

6.000 đ - 6.210 đ

Đã bán 31 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Soredon NN 5 hộp 3 vỉ x 10 viên nén phân tán trong nước

Hộp 3 vỉ x 10 viên

7.000 đ - 7.500 đ

Đã bán 29 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Endoxan 50mg hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

18.000 đ

Đã bán 28 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tác động lên hệ miễn dịch Hepedon Cap. hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

30.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 22 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Sunapred 20mg chai 30 viên

Hộp 1 chai x 30 viên

1.500 đ - 4.000 đ

Đã bán 13 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Cadipredni lọ 500 viên

Lọ 500 viên

1.000 đ

Đã bán 10 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm AGIMETPRED 16 hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.000 đ

Đã bán 10 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm AGIMETPRED 16 hộp 6 vỉ x 10 viên

Hộp 6 vỉ x 10 viên

4.500 đ - 6.000 đ

Đã bán 6 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ