Dụng cụ y tế

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bơm Tiêm MPV 10ml/cc hộp 100 cái

1.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 99 cái

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dây truyền dịch AM gói 1 sợi

3.000 đ - 8.000 đ

Đã bán 22 gói

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Kim bướm VINAHANKOOK 23 hộp 50 cái

1.500 đ - 3.000 đ

Đã bán 8 cái

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT