Dụng cụ y tế

Kit test nhanh Covid-19

Bơm tiêm sử dụng một lần Vinahankook 5ml hộp 100 cái

Hộp 100 cái

1.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 250 cái

Kit test nhanh Covid-19

Bơm tiêm sử dụng một lần Vinahankook 1ml/cc 26G hộp 100 cái

Hộp 100 cái

1.000 đ - 4.000 đ

Đã bán 498 cái

Kit test nhanh Covid-19

Bơm tiêm tiểu đường Omnican 100 Braun hộp 100 ống

Hộp 100 ống

3.000 đ - 4.000 đ

Đã bán 134 ống

Kit test nhanh Covid-19

Bơm tiêm sử dụng một lần Vinahankook 3ml hộp 100 cái

Hộp 100 cái

1.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 184 cái

Kit test nhanh Covid-19

Bơm tiêm sử dụng một lần Vinahankook 10ml hộp 100 cái

Hộp 100 cái

2.000 đ - 6.000 đ

Đã bán 146 cái

Kit test nhanh Covid-19

Bơm tiêm sử dụng một lần Vinahankook 1ml/100IU 30G hộp 100 cái

Hộp 100 cái

1.000 đ - 6.000 đ

Đã bán 189 cái

Kit test nhanh Covid-19

Bơm tiêm sử dụng một lần Vinahankook 20ml hộp 50 cái

Hộp 50 cái

2.200 đ - 30.000 đ

Đã bán 79 cái

Kit test nhanh Covid-19

Kiêm tiêm tiểu đường Omnican 100 (đầu cam) 1ml/100IU Braun hộp 100 cái

Hộp 20 vỉ x 5 cái

17.500 đ - 25.000 đ

Đã bán 3 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Bơm Tiêm MPV 10ml/cc hộp 100 cái

Hộp 100 cái

1.500 đ - 5.000 đ

Đã bán 115 cái

Kit test nhanh Covid-19

Kim tiêm dùng cho bút tiêm Novofine 31G 6mm hộp 100 cái

Hộp 100 cái

3.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 112 cái

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay cao su y tế có bột VGLOVE Size M hộp 100 chiếc

Hộp 50 Đôi

2.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 34 Đôi

Kit test nhanh Covid-19

Bơm tiêm tiểu đường Promisemed 1ml hộp 100 ống

Hộp 100 ống

2.800 đ - 3.000 đ

Đã bán 90 ống

Kit test nhanh Covid-19

Kim tiêm dùng một lần Vinahankook 23G x 1 hộp 100 cái

Hộp 100 cái

500 đ - 2.000 đ

Đã bán 50 cái

Kit test nhanh Covid-19

Bơm tiểu đường BD Ultra-Fine II 0.5mL hộp 100 cái

Hộp 100 cái

4.000 đ - 7.000 đ

Đã bán 6 cái

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay cao su y tế có bột VGLOVE Size S hộp 100 chiếc

Hộp 50 Đôi

80.000 đ - 200.000 đ

Đã bán 6 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Dây truyền dịch AM gói 1 sợi

Gói 1 cái

4.000 đ - 8.000 đ

Đã bán 22 gói

Kit test nhanh Covid-19

Kim bướm VINAHANKOOK 25 hộp 50 cái

Hộp 50 cái

1.560 đ - 5.000 đ

Đã bán 20 cái

Kit test nhanh Covid-19

Bơm tiêm sử dụng một lần Vinahankook 50ml hộp 25 cái

Hộp 25 cái

5.000 đ - 8.000 đ

Đã bán 3 cái