Kế hoạch hóa gia đình

Kit test nhanh Covid-19

Que thử thai Quickstick Phamatech Hộp 1 que và 1 cốc thử

Hộp 1 cái

13.000 đ - 27.000 đ

Đã bán 322 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Que thử thai Quickstrip hộp 1 cái

Hộp 1 cái

5.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 421 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Que thử thai QUICKSEVEN

Hộp 1 cái

9.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 590 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Que thử thai Allisa Pregnancy Test Kit hộp 1 cái

Hộp 1 cái

9.000 đ - 27.000 đ

Đã bán 487 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bao cao su Durex INVISIBLE EXTRA SENSITIVE hộp 3 cái

Hộp 3 cái

30.000 đ - 97.000 đ

Đã bán 208 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bao cao su Durex Performa - Kéo dài thời gian hộp 03 cái

Hộp 3 cái

30.000 đ - 165.000 đ

Đã bán 261 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Que thử thai Quick Test USA hộp 1 cái

Hộp 1 cái

10.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 319 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Que thử thai Quickseven Tanaphar hộp gồm 01 test + 01 cốc nhựa

Hộp 1 cái

10.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 236 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bao cao su Durex Kingtex Hộp 3 cái

Hộp 3 cái

35.000 đ - 75.000 đ

Đã bán 135 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Que thử thai Amestick hộp 1 cái

Hộp 1 cái

10.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 352 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Que thử thai PREGNANCY QUICK TEST 5mm hộp 1 cái

Hộp 1 cái

25.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 314 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bao cao su Durex Performa - Kéo dài thời gian hộp 12 cái

Hộp 12 cái

120.000 đ - 268.000 đ

Đã bán 134 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Test thử thai Medstand hộp 1 cái

Hộp 1 cái

20.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 68 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bao cao su OK hộp 3 cái

Hộp 3 cái

5.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 36 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Que thử thai HCG Pregnancy Rapid Test Innovita hộp 1 cái

Hộp 1 cái

15.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 247 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Que thử thai Quick Tana hộp 1 que

Hộp 1 cái

15.000 đ - 27.000 đ

Đã bán 81 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bao cao su Sagami Xtreme Super Thin (cam) - Siêu mỏng, ôm sát hộp 10 cái

Hộp 10 cái

80.000 đ - 150.000 đ

Đã bán 180 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Que thử rụng trứng LH-Tana Ovulation (LH) Test Strip hộp 1 cái

Hộp 1 cái

8.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 82 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Que thử thai Easy Test (màu đỏ) hộp 10 cái

Hộp 10 cái

20.660 đ - 23.000 đ

Đã bán 201 cái

Kit test nhanh Covid-19

Que thử thai Biolife HCG Pregnancy Rapid Test hộp 1 cái

Hộp 1 cái

15.000 đ - 28.000 đ

Đã bán 192 hộp