Dụng cụ vệ sinh tai, mũi, họng

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch xịt sạch thông mũi cho người lớn Xisat chai 75ml

Hộp 1 chai

23.500 đ - 38.000 đ

Đã bán 1573 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch xịt sạch thông mũi cho trẻ em Xisat chai 75ml

Hộp 1 chai

27.000 đ - 38.000 đ

Đã bán 98 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch Xịt Họng Nhất Nhất chai 20ml

Hộp 1 chai

65.000 đ - 110.000 đ

Đã bán 155 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch vệ sinh mũi người lớn LASAM hộp 1 chai 70 ml

Hộp 1 chai

20.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 177 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Xịt mũi cho bé Kid's Xlear Nasal Spray hộp 1 chai 22ml

Hộp 1 chai

225.000 đ - 235.000 đ

Đã bán 158 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Xịt họng Xuyên Tâm Liên Nano Bạc HQ hộp 1 chai 30ml

Hộp 1 chai

75.000 đ - 100.000 đ

Đã bán 153 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Nước muối biển xịt mũi SEACARE hộp 1 chai 70ml

Hộp 1 chai

27.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 57 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Xịt họng Xuyên Tâm Liên Nano (Tân Mạnh Phát) hộp 1 chai 30ml

Hộp 1 lọ

40.000 đ - 95.000 đ

Đã bán 68 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Dụng cụ hút mũi con voi trắng hộp 1 cái

Hộp 1 cái

25.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 4 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xịt mũi trẻ em Xisat XP chai 75ml

1 chai

28.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 19 chai

Kit test nhanh Covid-19

Ống nhỏ mũi Fysoline Septinasal Gifrer hộp 20 ống x 5ml

Hộp 20 ống

8.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 49 ống

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch Xịt Họng Nhất Nhất KID chai 20ml

Hộp 1 chai

77.818 đ - 105.000 đ

Đã bán 26 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Xịt mũi thảo dược Eugica Thông Xoang hộp 1 chai 15ml

Hộp 1 chai

45.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 3 hộp