Thuốc bổ, vitamin và khoáng chất

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung Magne-B6 corbière hộp 5 vỉ x 10 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

1.400 đ - 5.000 đ

Đã bán 17 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung kẽm Farzincol hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.000 đ - 2.000 đ

Đã bán 14 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hỗ trợ thần kinh Scanneuron STELLA hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 2.500 đ

Đã bán 2 viên

Kit test nhanh Covid-19

Viên bổ sung vitamin C Upsa-C tuýp 10 viên x 1g

Tuýp 10 viên

35.000 đ - 90.000 đ

Đã bán 102 tuýp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung vitamin B, C tăng cường sức đề kháng Enervon hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

2.480 đ - 5.000 đ

Đã bán 10 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung vitamin Vitamin C 500mg MKP hộp 200 viên

Hộp 20 vỉ x 10 viên

600 đ - 2.000 đ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trên đường tiêu hoá ORESOL New hộp 20 gói x 4,22 g

Hộp 20 gói

2.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 150 gói

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi bổ sung canxi Calcium Boston 500mg tuýp 20 viên

Tuýp 20 viên

4.400 đ - 6.000 đ

Đã bán 4 viên

Kit test nhanh Covid-19

Nước cất pha tiêm Nước Cất Tiêm hộp 50 ống x 5ml

Hộp 50 ống

2.000 đ - 4.000 đ

Đã bán 14 ống

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Vitamin PP 500mg (Mekophar) lọ 100 viên

Lọ 100 viên

450 đ - 55.000 đ

Đã bán 219 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Viên ngậm Vita C GLUCOSE hộp 46 túi x 24 viên

Hộp 46 túi x 24 viên

4.400 đ - 15.000 đ

Đã bán 22 túi

Kit test nhanh Covid-19

Vitamin B1 B6 B12 (Vitamin 3B NIC) hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

5.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 210 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Viên sủi bổ sung vitamin C Boston C 1000 tuýp 10 viên

Hộp 1 tuýp x 10 viên

30.000 đ - 56.000 đ

Đã bán 28 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung sắt FERROVIT hộp 5 vỉ x 10 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

13.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 13 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bổ sung Vitamin 3B TV.Pharm hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.000 đ - 2.000 đ

Đã bán 179 viên

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hướng thần Methycobal 500mcg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.960 đ - 13.000 đ

Đã bán 54 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ