Hỗ trợ tiêu hóa

Kit test nhanh Covid-19

Men vi sinh Medstand BIOMED Plus hộp 20 ống x 10ml

Hộp 20 ống

9.000 đ

Đã bán 1361 ống

Kit test nhanh Covid-19

Men ống vi sinh Entergolzinc hộp 4 vỉ x 5 ống x 10ml

Hộp 4 vỉ x 5 ống

6.000 đ - 12.000 đ

Kit test nhanh Covid-19

Hỗ trợ giảm tiêu chảy CARBOVIS lọ 100 viên nén

Lọ 100 viên

200 đ - 3.000 đ

Đã bán 819 viên

Kit test nhanh Covid-19

Men vi sinh Antibio Pro hộp 100 gói

Hộp 100 gói

5.000 đ - 8.000 đ

Đã bán 111 gói

Kit test nhanh Covid-19

Hỗn dịch dạ dày CURMIN NANO Bình Vị Gel hộp 30 gói x 10ml

Hộp 30 gói

5.500 đ - 9.000 đ

Đã bán 636 gói

Kit test nhanh Covid-19

Cốm vi sinh Probiotics Lactomin Plus hộp 30 gói x 3g

Hộp 30 gói

5.300 đ - 800.000 đ

Đã bán 123 gói

Kit test nhanh Covid-19

Cốm vi sinh Bio-acimin Gold+ hộp 30 gói x 4g

Hộp 30 gói

4.500 đ - 60.000 đ

Đã bán 288 gói

Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch dạ dày AMPELOGEL hộp 18 gói x 10ml

Hộp 18 gói

5.500 đ - 19.000 đ

Đã bán 343 gói

Kit test nhanh Covid-19

Viên uống bổ sung lợi khuẩn Biolac Plus hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 2.500 đ

Kit test nhanh Covid-19

Bổ sung lợi khuẩn Pharvie-Bio LIQUID hộp 20 ống x 10ml

Hộp 20 ống

6.000 đ - 12.000 đ

Đã bán 236 ống