Thuốc hạ mỡ máu

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị mỡ máu Sezstad 10 STELLA hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.000 đ - 4.000 đ

Đã bán 3 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thiên Sứ Hộ Tâm Đan hộp 2 lọ x 100 viên

Hộp 2 lọ

75.000 đ - 176.800 đ

Đã bán 2 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hạ mỡ máu Rosuvastatin STELLA 20 mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

150.000 đ - 714.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hạ mỡ máu Hafenthyl Supra 160mg hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

26.000 đ - 45.000 đ

Đã bán 1 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị mỡ máu Ezvasten hộp 28 viên

Hộp 4 vỉ x 7 viên

277.200 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị mỡ máu Zoamco 10mg hộp 30 viên

Hộp 2 vỉ x 15 viên

60.000 đ

Đã bán 1 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hạ lipid máu Aszolzoly-20 hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

10.000 đ

Đã bán 1 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hạ mỡ máu Ezetimibe STADA 10mg hộp 3 vỉ x 10 viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên

120.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch HYPOLIP-10 hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

49.500 đ - 105.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ