Thuốc kháng sinh

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Ospamox 500mg vỉ 10 viên

Hộp 100 vỉ x 10 viên

2.300 đ - 2.900 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Auclatyl 875/125mg hộp 2 vỉ x 7 viên nén bao phim

Hộp 2 vỉ x 7 viên

8.000 đ - 19.000 đ

Đã bán 45 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Acigmentin 625 hộp 2 vỉ x 7 viên

Hộp 2 vỉ x 7 viên

5.500 đ - 15.000 đ

Đã bán 106 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Cefprozil 500-US hộp 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên

18.500 đ - 37.000 đ

Đã bán 286 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Levofloxacine SaVi 500 hộp 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên

6.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 79 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Dalacin C 300mg hộp 16 viên

Hộp 2 vỉ x 8 viên

12.500 đ - 17.000 đ

Đã bán 36 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh AUGMENTIN - BID 625mg hộp 14 viên

Hộp 2 vỉ x 7 viên

12.000 đ - 19.000 đ

Đã bán 88 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh ZIDOCIN hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 4.000 đ

Đã bán 274 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Clathepharm 1000 hộp 2 vỉ x 7 viên

Hộp 2 vỉ x 7 viên

23.000 đ

Đã bán 270 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Ciprobay 500mg hộp 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên

16.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 67 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh V-prox 200 hộp 1 vỉ x 10 viên

Hộp 1 vỉ x 10 viên

6.600 đ - 10.000 đ

Đã bán 236 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Zaromax 500 hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

6.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 87 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Ciprofloxacin 500mg Domesco lọ 100 viên nén bao phim

Lọ 100 viên

4.000 đ - 6.000 đ

Đã bán 166 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Doxycycline capsules BP 100mg Brawn hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.000 đ - 3.000 đ

Đã bán 56 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Cefixim 100mg (US Pharma USA) hộp 10 gói

Hộp 10 gói

3.000 đ - 9.000 đ

Đã bán 76 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ