Tim mạch, tiểu đường

Kit test nhanh Covid-19

Aspirin MKP 81 hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

500 đ - 1.500 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Aprovel 150mg hộp 28 viên

Hộp 2 vỉ x 14 viên

10.000 đ - 14.507 đ

Đã bán 60 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp Stamlo 5 hộp 20 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

15.500 đ - 25.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị huyết áp Cardilopin 5mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

1.200 đ - 2.000 đ

Đã bán 49 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cao huyết áp EXFORGE 5mg/80mg hộp 28 viên

Hộp 2 vỉ x 14 viên

10.500 đ - 11.955 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị đái tháo đường Amaryl 4 mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.500 đ - 6.300 đ

Đã bán 45 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Lostad T50 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

2.500 đ - 3.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hạ mỡ máu Lipanthyl NT 145mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

11.500 đ - 12.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc lợi tiểu Spinolac 25mg hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 3.000 đ

Đã bán 40 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Crestor 20mg hộp 28 viên

Hộp 2 vỉ x 14 viên

19.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Mibetel 40mg hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.000 đ - 4.000 đ

Đã bán 37 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ