Băng y tế

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Băng keo lụa Urgo Urgosyval hộp 1 cuộn 1.25cm x 5m

15.000 đ - 22.000 đ

Đã bán 18 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Băng keo lụa Zilgo Silk 1.25cm x 5m hộp 1 cuộn

7.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 12 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Băng thun y tế QM 3 móc

13.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 42 cái

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Băng keo lụa Urgo 2,5cmx5m hộp 1 cuộn

25.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 14 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Băng thun y tế QM 2 móc

15.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 32 cái

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Băng dính cuộn Silk-Tape hộp 1 cuộn 1.25cm x 4m

5.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 80 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Băng keo lụa Urgo Urgosyval hộp 1 cuộn 2.5cm x 5m

20.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 1 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Băng keo lụa VITAS GO hộp 1 cuộn 1.25 cm x 4m

11.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 1 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Băng dính vải Silk-Tape hộp 1 cuộn 5cm x 4m

14.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 42 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT