Cồn, dung dịch sát khuẩn

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Oxy già Bidopha chai 60ml

3.000 đ - 6.000 đ

Đã bán 89 chai

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Nước Oxy già 3% (Hóa Dược) chai 50ml

3.000 đ - 12.000 đ

Đã bán 58 chai

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch sát khuẩn Cồn 70 độ VIFA chai 500ml

20.000 đ - 26.000 đ

Đã bán 49 chai

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Cồn 90 Bidopha chai 60ml

4.000 đ - 7.000 đ

Đã bán 32 chai

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch sát khuẩn Cồn 70 độ VP chai 60ml

3.900 đ - 12.000 đ

Đã bán 29 chai

XEM CHI TIẾT