Dụng cụ y tế

Kit test nhanh Covid-19

Bơm tiêm sử dụng một lần Vinahankook 50ml hộp 25 cái

Hộp 25 cái

5.000 đ - 8.000 đ

Đã bán 3 cái

Kit test nhanh Covid-19

Kim BD Ultra-Fine Pen Needles hộp 100 cây 4 mm x 32 g

Hộp 100 cái

5.000 đ

Đã bán 10 cái

Kit test nhanh Covid-19

Bơm Tiêm sử dụng một lần Tanaphar 10ml/cc hộp 100 cái

Hộp 100 cái

2.000 đ - 3.000 đ

Đã bán 20 cái

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay cao su y tế Safefit hộp 100 cái

Hộp 100 cái

1.000 đ

Đã bán 20 cái

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay cao su y tế có bột Latex ASAP hộp 100 cái

Hộp 100 cái

1.100 đ - 1.500 đ

Đã bán 20 cái

Kit test nhanh Covid-19

Dây truyền dịch MPV gói 1 cái

Gói 1 cái

4.400 đ - 25.000 đ

Đã bán 5 gói

Kit test nhanh Covid-19

Kim cánh bướm Venofix A

1 cái

2.500 đ - 6.850 đ

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay cao su y tế có bột VGLOVE Size L hộp 100 chiếc

Hộp 50 Đôi

1.800 đ - 3.000 đ

Đã bán 20 Đôi

Kit test nhanh Covid-19

Bơm tiêm ECO 3ml/cc hộp 100 cái

Hộp 100 cái

3.000 đ

Đã bán 19 cái

Kit test nhanh Covid-19

Kim bướm VINAHANKOOK 23 hộp 50 cái

Hộp 50 cái

1.500 đ - 3.000 đ

Đã bán 8 cái

Kit test nhanh Covid-19

Kéo cắt chỉ y tế thẳng, nhọn

1 cái

21.320 đ - 50.000 đ

Đã bán 5 cái

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay y tế Super Care hộp 100 cái

Hộp 100 cái

2.000 đ - 4.000 đ

Đã bán 16 cái

Kit test nhanh Covid-19

Que Gòn Bảo Thạch (tiệt trùng) gói 20 que

Gói 20 que

15.000 đ - 23.000 đ

Đã bán 13 gói

Kit test nhanh Covid-19

Hộp đựng thuốc Hofaco HPG41 hộp 4 ngăn

1 hộp

10.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Bơm tiêm Vikimco 50ml/cc hộp 25 cái

Hộp 25 cái

5.000 đ

Đã bán 10 cái