Dung dịch sát trùng

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch sát khuẩn Povidine 10% lọ 20ml

5.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 15 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch sát khuẩn Betadine 10% chai 30ml

36.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 167 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Nước muối Natri clorid 0,9% (Dược 3/2) chai 1000ml

17.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 337 chai

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch sát khuẩn Povidine 10% hộp 1 lọ 8ml

5.000 đ - 18.000 đ

Đã bán 77 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch sát khuẩn Povidine 10% chai 90ml

5.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 14 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Hồ nước lọ 20g

5.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 137 lọ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch sát khuẩn Betadine hộp 1 chai 125ml

52.000 đ - 80.000 đ

Đã bán 65 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Gạc POVIDINE hộp 10 miếng 10x10 cm

1.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 6 miếng

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc bôi ngoài da Lưu huỳnh 5% chai 60ml

8.000 đ - 17.000 đ

Đã bán 78 chai

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Cồn xanh Alcool 90 độ OPC chai 60ml

5.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 50 chai

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch rơ miệng Denicol 20% hộp 1 chai 15ml

5.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 12 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nước D.E.P Hóa Dược lọ 17ml

5.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 42 lọ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT