Tăm, chỉ nha khoa

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Chỉ nha khoa Oral-B Essential Floss cuộn 50m

50.000 đ - 345.000 đ

Đã bán 24 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Que đè lưỡi gỗ TANAPHAR hộp 100 cái

350 đ - 1.500 đ

Đã bán 35 cái

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Chỉ nha khoa Okamura gói 90 cái

29.000 đ - 40.000 đ

Đã bán 22 gói

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Cạo lưỡi Hafaco hộp 1 cái

10.000 đ - 13.000 đ

Đã bán 1 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Chỉ nha khoa Oraltana hộp 6 cuộn

28.000 đ - 280.000 đ

Đã bán 6 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Tăm kẽ chỉ nha khoa Suka gói 80 cái

20.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 7 gói

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Tăm chỉ kẽ răng TITAN gói 50 cái

10.000 đ - 28.000 đ

Đã bán 5 gói

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Tăm chỉ nha khoa Famapro hộp 50 cái

19.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 3 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT