Thuốc chống dị ứng

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống dị ứng Telfast HD 180mg hộp 10 viên

8.000 đ - 13.000 đ

Đã bán 367 viên

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống dị ứng Cedetamin hộp 500 viên

500 đ - 3.000 đ

Đã bán 1512 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống dị ứng Telfast BD 60mg hộp 10 viên

3.800 đ - 60.000 đ

Đã bán 29 viên

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Siro chống dị ứng Theralene chai 90ml

20.000 đ - 58.000 đ

Đã bán 130 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Siro trị viêm mũi dị ứng Aerius 0.5mg/ml chai 60ml

80.000 đ - 181.500 đ

Đã bán 235 hộp

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Stadexmin hộp 1 lọ 500 viên

1.000 đ - 2.500 đ

Đã bán 165 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống dị ứng Zyrtec 10mg hộp 10 viên

8.000 đ - 13.000 đ

Đã bán 39 viên

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống dị ứng Aerius hộp 10 viên

10.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 124 viên

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống dị ứng Bostanex 5mg hộp 30 viên

3.000 đ - 9.000 đ

Đã bán 287 viên

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT