Thuốc nhỏ tai

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mũi, tai, mắt Nemydexan hộp 1 lọ 8ml

23.920 đ - 33.000 đ

Đã bán 28 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ tai ILLixime tai hộp 1 lọ 5ml

50.000 đ - 108.000 đ

Đã bán 21 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ tai Fosmitic hộp 1 chai 5ml

60.000 đ - 85.000 đ

Đã bán 11 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ tai Fosmitic hộp 1 chai 10ml

89.000 đ - 99.000 đ

Đã bán 9 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch nhỏ tai ILEFFEXIME hộp 1 lọ 15ml

55.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 8 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ tai Otipax Ear Drops hộp 1 chai 15ml

68.000 đ - 90.000 đ

Đã bán 2 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch nhỏ tai trị nấm tai Candid 1% chai 15ml

45.000 đ - 75.000 đ

Đã bán 2 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch nhỏ tai Lidrop hộp 1 lọ 15ml

80.000 đ - 125.000 đ

Đã bán 1 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT