Thuốc tác động lên máu

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hướng thần Methycobal 500mcg hộp 30 viên

3.960 đ - 13.000 đ

Đã bán 54 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Medisamin 500 mg hộp 100 viên

4.000 đ - 6.000 đ

Đã bán 26 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch uống bổ máu Tot'hema hộp 20 ống x 10ml

120.000 đ - 160.000 đ

Đã bán 16 hộp

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Atidogrel 75mg hộp 100 viên

135.000 đ - 300.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT