Thuốc trị bệnh đường tiết niệu

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị nhiễm trùng đường tiết niệu Domitazol hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

2.500 đ - 5.000 đ

Đã bán 16 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Midasol hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

800 đ - 2.500 đ

Đã bán 989 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc đặc trị viêm đường tiết niệu Miclacol Blue - F hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

8.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 372 vỉ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hỗ trợ trị viêm đường tiết niệu Tana Misolblue hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.000 đ - 1.500 đ

Đã bán 20 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Alphalysosine hộp 50 vỉ x 10 viên

Hộp 50 vỉ x 10 viên

1.000 đ

Đã bán 84 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị phì đại tuyến tiền liệt Xatral XL 10mg hộp 30 viên

Hộp 1 vỉ x 30 viên

7.700 đ - 175.000 đ

Đã bán 20 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Vesicare 5mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

32.400 đ

Đã bán 7 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng sinh Pymeprim 480 hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

25.000 đ

Đã bán 4 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

ShineTADENO hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

267.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ