Thuốc trị cảm cúm

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Tiffy Dey hộp 100 viên

4.500 đ - 125.000 đ

Đã bán 1328 vỉ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Decolgen ND hộp 100 viên

5.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 544 vỉ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Decolgen Forte hộp 100 viên

5.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 470 vỉ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc Panadol Cảm Cúm hộp 180 viên

13.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 422 vỉ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Viên xông Euca-OPC hộp 20 viên

19.500 đ - 40.000 đ

Đã bán 69 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Biviflu hộp 100 viên

1.200 đ - 2.000 đ

Đã bán 405 viên

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc Cảm Xuyên Hương Yên Bái hộp 100 viên

7.700 đ - 15.000 đ

Đã bán 300 vỉ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Coldacmin Flu hộp 100 viên

3.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 209 vỉ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Travicol Flu hộp 100 viên

1.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 106 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị cảm cúm Biviflu chai 500 viên

2.000 đ - 3.000 đ

Đã bán 108 viên

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Viên Xông Hương Tràm Vim Báo Gấm hộp 40 viên

35.000 đ - 45.000 đ

Đã bán 9 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT