Thuốc trị mất ngủ, an thần

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc an thần Mimosa hộp 50 viên

12.000 đ - 68.000 đ

Đã bán 44 vỉ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị mất ngủ Zopistad 7.5 hộp 10 viên

30.000 đ - 73.000 đ

Đã bán 26 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Phamzopic 7.5mg lọ 100 viên

3.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 142 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Rotunda 30mg hộp 100 viên

6.000 đ - 25.000 đ

Đã bán 105 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc an thần ZEPAM 5 hộp 10 vỉ x 10 viên

55.000 đ - 60.000 đ

Đã bán 4 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị mất ngủ Sedanxio hộp 50 viên

90.000 đ - 200.000 đ

Đã bán 3 vỉ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dưỡng Tâm An Thần PV hộp 1 lọ 60 viên

37.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 2 hộp

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT