Thuốc nhỏ mũi, Thuốc xịt mũi

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xịt mũi trị nghẹt mũi Coldi-B chai 15ml

22.000 đ - 35.000 đ

Đã bán 953 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mũi Rhinex 0.05% chai 15ml

6.300 đ - 9.000 đ

Đã bán 2 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Ống hít mũi Siang Pure Inhaler

20.000 đ - 28.000 đ

Đã bán 12 ống

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mũi trẻ em Otilin 0.05% hộp 1 chai 8ml

5.000 đ - 15.000 đ

Đã bán 395 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xịt mũi Jazxylo Adult hộp 1 lọ 15ml

25.000 đ - 58.000 đ

Đã bán 324 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xịt mũi Mucome Spray hộp 1 lọ 10ml

30.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 232 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc nhỏ mũi Natri Clorid 0,9% HAIPHARCO lọ 10 ml

3.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 276 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xịt mũi Xylogen 0.1% hộp 1 lọ 15ml

15.000 đ - 28.463 đ

Đã bán 192 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xịt mũi Aladka Nasal Spray hộp 1 lọ 15ml

15.000 đ - 32.000 đ

Đã bán 94 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT