Bộ test nhanh

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh Humasis COVID-19 Ag Test hộp 25 kit

30.000 đ - 60.000 đ

Đã bán 130 bộ kit

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test cúm AB CerTest Influenza A+B hộp 20 kit

50.000 đ - 75.000 đ

Đã bán 159 bộ kit

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test ma túy BaseChek hộp 10 test

65.000 đ - 70.000 đ

Đã bán 68 bộ kit

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh COVID-19 Labnovation hộp 20 bộ kit

15.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 44 bộ kit

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh GenBody COVID-19 Ag hộp 25 bộ kit

95.000 đ - 120.000 đ

Đã bán 3 bộ kit

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bộ kit test nhanh Standard Q COVID-19 Ag hộp 25 bộ kit

84.800 đ - 120.000 đ

Đã bán 7 bộ kit

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Combo 1 bộ test nhanh covid Toda Pháp hộp 20 bộ kit

29.000 đ - 55.000 đ

Đã bán 17 bộ kit

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT