Bơm kim tiêm, kim lấy máu

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Bơm Tiêm MPV 10ml/cc hộp 100 cái

1.500 đ - 5.000 đ

Đã bán 115 cái

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Kim bướm VINAHANKOOK 23 hộp 50 cái

1.500 đ - 3.000 đ

Đã bán 8 cái

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Kim bướm VINAHANKOOK 25 hộp 50 cái

1.560 đ - 5.000 đ

Đã bán 20 cái

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT