Dạ dày, tá tràng

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch dạ dày AMPELOGEL hộp 18 gói x 10ml

5.500 đ - 19.000 đ

Đã bán 343 gói

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Cốm dạ dày Stomac DAKVIN hộp 10 gói x 3g

65.000 đ - 130.000 đ

Đã bán 74 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dung dịch dạ dày Vicha Meriva Gel hộp 20 gói

7.000 đ - 7.500 đ

Đã bán 58 gói

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Dạ dày chữ H HEDAVIT hộp 15 gói x 10ml

6.000 đ - 9.000 đ

Đã bán 56 gói

XEM CHI TIẾT