Găng tay y tế

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay cao su y tế có bột VGLOVE Size M hộp 100 chiếc

Hộp 50 Đôi

2.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 34 Đôi

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay cao su y tế có bột VGLOVE Size S hộp 100 chiếc

Hộp 50 Đôi

80.000 đ - 200.000 đ

Đã bán 9 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay cao su y tế Safefit hộp 100 cái

Hộp 100 cái

1.000 đ

Đã bán 20 cái

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay cao su y tế có bột Latex ASAP hộp 100 cái

Hộp 100 cái

1.100 đ - 1.500 đ

Đã bán 20 cái

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay cao su y tế có bột VGLOVE Size L hộp 100 chiếc

Hộp 50 Đôi

1.800 đ - 3.000 đ

Đã bán 20 Đôi

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay y tế Super Care hộp 100 cái

Hộp 100 cái

2.000 đ - 4.000 đ

Đã bán 16 cái

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay cao su y tế không bột Vglove Size M hộp 100 cái

Hộp 100 cái

82.000 đ - 120.000 đ

Đã bán 7 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay y tế Superclass hộp 100 cái

Hộp 100 cái

80.000 đ - 150.000 đ

Đã bán 6 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay Nitrile Amethyst size S hộp 200 cái

Hộp 200 cái

240.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay Nitrile Amethyst size M hộp 200 cái

Hộp 200 cái

240.000 đ

Đã bán 2 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay cao su Victorio Bay size L hộp 100 cái

Hộp 100 cái

20.000 đ - 22.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay y tế khám NITRILE hộp 100 chiếc

Hộp 100 cái

200.000 đ

Đã bán 1 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Găng tay cao su y tế không bột Vglove Size L hộp 100 cái

Hộp 100 cái

87.000 đ - 120.000 đ

Đã bán 1 hộp