Máy, que thử đường huyết

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Que thử đường huyết OGCare hộp 25 que

185.000 đ - 225.000 đ

Đã bán 13 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Que thử đường huyết On Call Plus hộp 25 que

145.000 đ - 190.000 đ

Đã bán 7 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Que thử đường huyết OGCare hộp 50 que

280.000 đ - 397.000 đ

Đã bán 4 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Que thử đường huyết On Call Advanced hộp 25 que

187.853 đ - 195.000 đ

Đã bán 3 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Máy đo đường huyết On Call Plus hộp 1 cái

550.000 đ - 650.000 đ

Đã bán 2 hộp

XEM CHI TIẾT