Máy xông khí dung

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Mask Khí Dung

25.000 đ - 65.000 đ

Đã bán 9 cái

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Máy xông khí dung Omron NE-C28

1.430.000 đ - 1.480.000 đ

Đã bán 4 hộp

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Máy xông BioHealth NEB Easy hộp 1 cái

599.000 đ - 900.000 đ

Đã bán 2 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Máy xông mũi họng nén khí Omron NE-C801 hộp 1 cái

1.120.000 đ - 1.450.000 đ

Đã bán 1 hộp

XEM CHI TIẾT
XEM CHI TIẾT