Thuốc giãn cơ

Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Phổ biếnGiá thấpGiá cao
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giãn cơ Myonal 50mg hộp 30 viên

3.500 đ - 8.000 đ

Đã bán 171 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Motilium - M hộp 100 viên

2.420 đ - 4.000 đ

Đã bán 31 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giãn cơ Waisan hộp 10 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 6.000 đ

Đã bán 39 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giãn cơ Spasmonavin hộp 20 vỉ x 15 viên

500 đ - 15.000 đ

Đã bán 132 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Nic-Spa hộp 50 viên

3.000 đ

Đã bán 62 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT
Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giãn cơ Mydocalm 50mg hộp 30 viên

20.000 đ - 73.000 đ

Đã bán 6 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

XEM CHI TIẾT