Xương khớp, gout

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xương khớp Nhức Khớp Tê Bại Hoàn hộp 1 lọ 40 viên

Hộp 1 lọ x 40 viên

39.000 đ - 50.000 đ

Đã bán 131 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm Diclofenac 75mg Donaipharm hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

200 đ - 2.000 đ

Đã bán 127 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Cao dán Yaguchi hộp 20 gói x 5 miếng

Hộp 20 gói x 5 miếng

10.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 37 gói

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị gout Colchicine Opocalcium 1mg hộp 20 viên

Hộp 1 vỉ x 20 viên

6.500 đ - 12.000 đ

Đã bán 68 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị gout Allopurinol 300mg (Domesco) hộp 20 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 2.500 đ

Đã bán 5 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị gout Colchicin 1mg Danapha hộp 20 viên

Hộp 1 vỉ x 20 viên

6.500 đ

Đã bán 56 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Cao dán giảm đau khớp KefenTech Plaster hộp 20 gói, mỗi gói 7 miếng

Hộp 20 gói x 7 miếng

77.000 đ - 120.000 đ

Đã bán 76 gói

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giảm đau khớp, viêm khớp Xibtosan 90 Hasan hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

6.000 đ - 11.500 đ

Đã bán 50 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc xương khớp, gút Cecoxibe hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

1.500 đ - 8.000 đ

Đã bán 65 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Nic-Spa hộp 50 viên

Hộp 5 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 3.000 đ

Đã bán 62 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc điều trị gout Allopurinol 300mg (Khapharco) hộp 10 vỉ x 10 viên nén

Hộp 10 vỉ x 10 viên

900 đ - 3.000 đ

Đã bán 53 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ Mydocalm 150mg hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

2.985 đ - 6.000 đ

Đã bán 5 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc kháng viêm, giảm đau Celosti 200 DHG hộp 2 vỉ x 10 viên

Hộp 2 vỉ x 10 viên

2.000 đ - 5.000 đ

Đã bán 45 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ